Instytut Elektrotechniki i Informatyki

Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1

Informacje ogólne

Instytut Elektrotechniki i Informatyki jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.
Katedra uczestniczy w kształceniu na kierunku ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA i INFORMATYKA na studiach stacjonarnych I stopnia i II stopnia oraz na studiach niestacjonarnych.

Adres

Instytut Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Inżynierii elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownictwo

Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. inż. Maciej Siwczyński
Z-ca Dyrektora: dr inż. Wojciech Mysiński

Sekretariat:

Agata Taler
tel.: (012) 628-26-22, tel./fax: (012) 628-26-54