Kierownictwo

Dyrektor Instytutu:
prof. zw. dr hab. inż. Maciej Siwczyński

Z-ca Dyrektora:
dr inż. Wojciech Mysiński