Ogólne informacje

Instytut Elektrotechniki i Informatyki jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.
Katedra uczestniczy w kształceniu na kierunku ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA i INFORMATYKA na studiach stacjonarnych I stopnia i II stopnia oraz na studiach niestacjonarnych.