Pracownicy

Dyrektor Instytutu:

prof. zw. dr hab. inż. Maciej Siwczyński
tel. (12)628-26-24, 628-26-22, tel./fax 628-26-54, pok.4,
e-mail: e-3@pk.edu.pl

Profesorowie:
prof. zw. dr hab. inż. Maciej Siwczyński - kierownik Katedry Elektroniki Teoretycznej E-11
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12)628-26-24, 628-26-22, tel./fax 628-26-54, pok.4,
e-mail: e-3@pk.edu.pl

prof. dr hab. inż. Adam St. Jagiełło - kierownik Katedry Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-45,
e-mail: pejagiel@cyf-kr.edu.pl

dr hab. inż. Grzegorz Skarpetowski - prof. PK
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-15,
e-mail: pejagiel@cyf-kr.edu.pl

Adiunkci:
dr inż. Andrzej Drwal
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-18,tel. (12) 628-26-18, pok.7B,
e-mail: adrwal@pk.edu.pl

dr inż. Krzysztof Gądek
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-25-78, pok.208A,
e-mail: chris@nexus.elektron.pk.edu.pl

dr inż. Wiesław Jakubas
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-17, pok. 5
e-mail: wjakubas@pk.edu.pl

dr inż. Marcin Jaraczewski
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-53, pok. 6
e-mail: jaracz@pk.edu.pl

dr inż. Wojciech Mysiński
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-98, pok. 7A
e-mail: mysinski@pk.edu.pl

dr inż. Andrzej Szromba
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-30-41, pok. 7C
e-mail:aszromba@pk.edu.pl

dr inż. Wacław Tuleja
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-38, pok. 7D
e-mail: wtuleja@interia.pl

dr inż. Tadeusz Wacławski
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-38, pok. 7D
e-mail: twaclaw@pk.edu.pl

dr inż. Sławomir Żaba
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-18, pok. 7B
e-mail: szaba@pk.edu.pl

dr inż. Przemysław Krzyk
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-18, pok. 5
e-mail:

dr inż. Wojciech Czuchra
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-79
e-mail: wczuchra@pk.edu.pl

dr inż. Janusz Prusak
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-79
e-mail: jprusak@pk.edu.pl

dr inż. Bogdan Rokita
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-96
e-mail: bogdan.rokita@gmail.com

dr inż. Zuzanna Siwczyńska
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. (12) 628-26-52-98, pok. 6
e-mail: zsiw@pk.edu.pl

dr inż. Waldemar Zając
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-15
e-mail: pezajac@cyf-kr.edu.pl

dr hab. inż. Mieczysław Drabowski - kierownik Zakładu Informatyki E-13
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-13, pok.410
e-mail: pedrabow@cyf-kr.edu.pl

dr inż. Zbigniew Mrozek
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-04, pok.101a
e-mail: zbigniew.mrozek@pk.edu.pl

dr inż. Joanna Strug
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-05, pok.101d
e-mail: pestrug@cyf-kr.edu.pl

dr inż. Radosław Czarnecki
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-05, pok.101d
e-mail: czarneck@pk.edu.pl

Starsi wykładowcy:
dr inż. Ireneusz Chrabąszcz
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-25-06
e-mail: ichrabaszcz@pk.edu.pl

Asystenci:
mgr inż. Konrad Hawron
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-53, pok.6
e-mail: konhawpk@gmail.com

mgr inż. Agnieszka Banach
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-, pok.205A
e-mail: abanach88@gmail.com

mgr inż. Natalia Pragłowska-Ryłko
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-, pok.7C
e-mail: npraglowska-rylko@pk.edu.pl

dr inż. Marek Dudzik
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-79
kom. 888559963
email: marod333@wp.pl

mgr inż. Anna Suchenia
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-05, pok.101d
email: asuchenia@pk.edu.pl

dr inż. Damian Grela
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-25-23, pok.410
email: dgrela@pk.edu.pl

mgr inż. Sławomir Bąk
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-05, pok.101d
email: sbak@pk.edu.pl

mgr inż. Dariusz Dorota
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-05, pok.101d
email: ddorota@pk.edu.pl

mgr inż. Kazimierz Kiełkowicz
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-25-23, pok.410
email: kielkowicz.kazimierz@gmail.com

Wykładowcy:
mgr inż. Krzysztof Czajkowski
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-04, pok.101a
e-mail: kc@pk.edu.pl

Pracownicy administracyjno-techniczni:
Agata Taler - sekretariat
tel. (12) 628-25-30, pok. 4
e-mail:ataler@pk.edu.pl

Jan Drabik - starszy technik
Katedra Elektroniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-19, pok. 04
e-mail: jdrabik@pk.edu.pl

mgr Magdalena Mrzygłód - referent
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-45
e-mail: mmrzyglod@pk.edu.pl

mgr inż. Marek Popczyk - starszy specjalista
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-79
e-mail: mpopczyk@pk.edu.pl

mgr inż. Czesław Błąkała - starszy specjalista
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-03
e-mail: peblakal@cyf-kr.edu.pl